UNICEF

W związku z nawiązaniem współpracy przez Miasto Białystok z organizacją UNICEF w zakresie realizacji działań związanych z kryzysem ukraińskim i reagowaniem na sytuację uchodźców w mieście nasze przedszkole otrzymało środki na wyposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające wyrównanie szans edukacyjnych dzieci, w tym tych z Ukrainy,
oraz poprawę jakości kształcenia.