Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2022 / 2023

Przewodnicząca Rady Rodziców - Julita Zalewska

Zastępca przewodniczącego RR – Dominik Deniziak

Sekretarz RR – Iwona Paszko

Księga Finansowa RR – Edyta Suchoicka

Komisja Rewizyjna RR – Marta Szymiel, Magdalena Czarnowska

Członek RR – Iwona Dmitruk

Przedstawiciel Rady Pedagogicznej do kontaktów z RR- Aleksandra Zabłocka

Nr rachunku Rady Rodziców:

62 1750 0012 0000 0000 3850 4495

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami związanymi z funkcjonowaniem Rady Rodziców:

TOP