OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE

8 ZŁ STAWKA DZIENNA (ŚNIADANIE, OBIAD, PODWIECZOREK)

OPŁATA ZA POBYT

KAŻDA ROZPOCZĘTA GODZINA POBYTU PONAD PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ – 1 ZŁ

(8.00 – 13.00 - BEZPŁATNY CZAS REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ)

OPŁAT NALEŻY DOKONAĆ DO 10 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA NA OTRZYMANE MAILOWO NUMERY KONT PRZESŁANE PRZEZ INTENDENTA W KAŻDYM MIESIĄCU WRAZ Z KWOTĄ

OBNIŻENIE OPŁAT ZA POBYT O 50%

NA PODSTAWIE DECYZJI O PRZYNANIU ZASIŁKU MOPR

NA PODSTAWIE ORZECZENIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

NA PODSTAWIE BIAŁOSTOCKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY

RODZICE MOGĄ SKORZYSTAĆ Z JEDNEJ FORMY OBNIŻENIA OPŁAT

ZWOLNIENIE Z OPŁAT

NIE POBIERA SIĘ OPŁAT ZA TRZECIE I KOLEJNE DZIECKO Z RODZINY WIELODZIETNEJ KORZYSTAJĄCEJ Z USŁUG PRZEDSZKOLA

NIE POBIERA SIĘ OPŁAT ZA POBYT DZIECI 6-LETNICH REALIZUJĄCYCH ROCZNE PRZYGOTOWANIE DO SZKOŁY

TOP