TYGRYSKI

NAUCZYCIELE

Ewa Drzemicka
Dorota Świsłocka
Beata Józwowicz
Dorota Rożko

WOŹNA

Monika Zajkowska

PROGRAMMETODYINNOWACJAPROJEKTY
„Kocham Przedszkole”
 • SYMULTANICZNO-SEKWENCYJNA NAUKA CZYTANIA® - J. Cieszyńska
 • Dziecięca Matematyka- E. Gruszczyk- Kolczyńska, E. Zielińska
 • koncepcja edukacji muzycznej C. Orffa
 • aktywne słuchanie muzyki wg B. Strauss
 • elementy koncepcji pedagogicznej F. Froebla
 • elementy pedagogiki C. Freineta
„Czytamy sylabami”
 • "Czysty Białystok"
 • "Podróżuj z Ambasadorką Bezpieczeństwa"
 • "Skąd się biorą produkty ekologiczne"
 • „Wszystkie kolory świata”- akcja edukacyjna Unicef
 • zbiórka karmy na rzecz Fundacji "Kotkowo"

AKTUALNOŚCI

GRUPA III

TOP