POZNAJ NASZE PRZEDSZKOLE

Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego "Mój dzień w Przedszkolu Samorządowym nr 26 Integracyjnym im. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej w Białymstoku", oraz filmu "Inni?... Tacy sami!" zrealizowanego przez ORE.


Mój dzień...

Inni?... 

 

W roku szkolnym 2013/2014 w grupie dzieci 3-letnich realizowany był "BIAŁOSTOCKI PROGRAM ZABAW FUNDAMENTALNYCH DLA PRZEDSZKOLI", który skierowany był do nauczycieli i rodziców dzieci 3-letnich uczęszczających do białostockich przedszkoli. Program wpisuje się w strategię Rozwoju Edukacji Miasta Białegostoku szczególnie pod kontem współpracy z rodzicami na rzecz małego dziecka.
Główne założenia projektu to: rozwijanie narzędzi umysłowych małego człowieka, wyposażenie go w kompetencje ułatwiające uczenie się oraz przygotowanie do radzenia sobie w życiu.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć przedstawiających realizację programu Zabaw Fundamentalnych - kliknij

Program Zabawy Fundamentalne to kompleksowy program wspierania rozwoju dziecka od 2 do 6 roku życia. Oparty został na teoriach poznania i nauczania opracowanych między innymi przez Lwa Wygotskiego, Marię Montessori, Janusza Korczaka i wielu innych pedagogów, którzy przyczynili się do rozwoju osobowości małego człowieka.

Program jest przede wszystkim oparty na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Teoria Gardnera mówi, że inteligencja nie jest jedną właściwością, która opisuje możliwości człowieka w zakresie aktywności intelektualnej ale istniej kilka rodzajów inteligencji:

  • inteligencja przyrodnicza
  • matematyczno-logiczna
  • ruchowa
  • językowa
  • wziualno-przestrzenna
  • muzyczna
  • intrapersonalna(refleksyjna)
  • interpersonalna

Zgodnie z w/w koncepcją każda osoba posiada wszystkie rodzaje inteligencji, ale rozwinięte w różnym stopniu. Każdą z nich można rozwijać poprzez różnorodne ćwiczenia.

Program Zabawy FundaMentalne skonstruowany jest jak piramida z klocków - logicznych działań, które kształtują umiejętności, formują charakter i wartości. Konstrukcja piramidy jest planem, na którym oparto cały program. Fundamenty piramidy to: miłość okazywana dziecku, zapewnienie bezpieczeństwa i zabawa.
Pamiętając, że nie rodzimy się z ustalonym ilorazem inteligencji IQ, uważamy, że każde dziecko ma potencjał i może rozwinąć co najmniej osiem różnych rodzajów inteligencji, które mają bezpośredni wpływ na sukcesy szkolne i życiowe.

Głównym zadaniem w realizacji programu jest przygotowanie dziecka do korzystania ze swojego potencjału umysłowego w najbardziej optymalny sposób, a tym samym osiągnięcie dojrzałości szkolnej we wszystkich sferach rozwojowych i pełnym znaczeniu tego słowa. Ważne jest CO, ale tylko wówczas, kiedy wiemy JAK.

Program Zabawy FundaMentalne dla przedszkoli pozwala na pełne osiągnięcie przez dziecko wyzwań, których realizacja sprawia przyjemność i motywuje do dalszej pracy. Tworzy on prawidłowe warunki, by dzieci otworzyły się na wiedzę, by nauka stała się zabawą, a dzieci cechowały się kreatywnością i pomysłowością.

Podstawą efektów realizacji programu jest ścisła współpraca nauczyciela z rodzicami, kierowanie procesem wychowania i nauczania dziecka w domu dzięki stałym kontaktom dorosłych oraz materiałom edukacyjnym z zestawem zabaw edukacyjnych dla dzieci opartych na inteligencji wielorakich.

Program ZFM można realizować równolegle z tradycyjnymi programami wychowania przedszkolnego, ponieważ głównym celem jest osiągnięcie przez dziecko zadowolenia z wykonywanej pracy, chęć podejmowania wyzwać, praca w zespole oraz kreatywność.

Zapraszamy Rodziców na stronę poświęconą Programowi Zabawy FundaMentalne: www.zabawyfundamentalne.pl

Źródło: "Zabawy fundamentalne dla przedszkoli. Program wychowania przedszkolnego. Przewodnik dla nauczycieli". Autorzy: Colin Rose&Katarzyna Lotkowska