POZNAJ NASZE PRZEDSZKOLE

Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego "Mój dzień w Przedszkolu Samorządowym nr 26 Integracyjnym im. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej w Białymstoku", oraz filmu "Inni?... Tacy sami!" zrealizowanego przez ORE.


Mój dzień...

Inni?... 

 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji dostępne są na stronie:
http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor_do_przedszkoli_i_oddz_0_w_/

Wniosek o przyjęcie do przedszkola rodzice wypełniają w formie elektronicznej  na stronie:
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialystok/Candidates/Add

Osoby nie mające dostępu do internetu mogą wypełnić go odręcznie - wnioski są dostępne w każdym przedszkolu od 6 kwietnia 2017 r.

Niezależnie od sposobu wypełnienia wniosku (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego) podpisany wniosek należy złożyć w formie papierowej wyłącznie w przedszkolu pierwszego wyboru do 13 kwietnia 2017 r.

Do wniosku rodzice dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. 
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialystok/Files