POZNAJ NASZE PRZEDSZKOLE

Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego "Mój dzień w Przedszkolu Samorządowym nr 26 Integracyjnym im. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej w Białymstoku", oraz filmu "Inni?... Tacy sami!" zrealizowanego przez ORE.


Mój dzień...

Inni?... 

 

 Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018:

  1 marca 2018 r. - rozpoczęcie rekrutacji do przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach

  1 - 9 marca 2018 r. (w godzinach pracy przedszkola) -rodzice składają wnioski o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

  do 23 marca 2018 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego

  27 marca 2018 r. do godz. 15:00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

   do 5 kwietnia 2018 r. (w godzinach pracy przedszkola) - potwierdzenie przez rodzica dziecka woli przyjęcia do przedszkola przez podpisanie umowy

  10 kwietnia 2018 r.  - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli

  od 1 do 6 czerwca 2018 r. - postępowanie uzupełniające