POZNAJ NASZE PRZEDSZKOLE

Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego "Mój dzień w Przedszkolu Samorządowym nr 26 Integracyjnym im. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej w Białymstoku", oraz filmu "Inni?... Tacy sami!" zrealizowanego przez ORE.


Mój dzień...

Inni?... 

 

mgr Maria Bańkowska

Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem pracy. Absolwentka Pedagogiki Wczesnoszkolnej na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe z Terapii Pedagogicznej na Uniwersytecie w Białymstoku, studia podyplomowe na wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie z zakresu Pedagogiki Niepełnosprawnych Intelektualnie. Zdobyła również kwalifikacje w zakresie surdopedagogiki. Jest pomysłodawczynią konkursu recytatorskiego „Rodzinne recytowanie”. W swojej pracy wykorzystuje wiele innowacyjnych metod. Od 2001 roku ekspert komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych. W przedszkolu pełni funkcję prezesa ogniska ZNP. Jest prezesem Stowarzyszenia Terapeutów Pedagogicznych. Prywatnie żona, matka dwójki dzieci. Domatorka lubiąca dobry film i dobrą kuchnię, uwielbiająca swojego kota Mruczka.

mgr Hanna Budzisz
Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem pracy pedagogicznej. Absolwentka wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Filia w Białymstoku w zakresie wychowania przedszkolnego. Ukończyła studia podyplomowe Pedagogika Marii Montessori oraz „Zarządzanie Kadrami w Administracji Publicznej”. Nauczycielka należy do Polskiego Stowarzyszenia Montessori w Łodzi, gdzie w miarę możliwości bierze aktywny udział w spotkaniach poświęconych pedagogice M. Montessori. Jest opiekunem koła badawczego „Mali odkrywcy” funkcjonującego w przedszkolu oraz współautorką programów wspierających: „Z ekologią na Ty” oraz „Podążając za dzieckiem"

mgr Agata Cwalińska
Nauczyciel dyplomowany z 24-letnim stażem pracy pedagogicznej. Wykształcenie wyższe w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej uzyskała na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Pedagogiki Niepełnosprawnych Intelektualnie na Akademii Pedagogiki Specjalnej M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Od wielu lat pełni funkcję przedstawiciela Rady Pedagogicznej w pracach Rady Rodziców. Prywatnie mama dwójki dzieci i wielki miłośnik zwierząt.

mgr Elżbieta Czajkowska
Nauczyciel dyplomowany z 20-letnim stażem pracy pedagogicznej. Absolwentka Pedagogiki Wczesnoszkolnej na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła Podyplomowe Studium Terapii Pedagogicznej oraz studia podyplomowe „Zarządzanie Oświatą”. Od początku drogi nauczycielskiej stawia sobie za cel poznanie potrzeb wychowanków i ukierunkowanie na nie swojej pracy pedagogicznej. Prywatnie jest osobą miłą, spontaniczną i pełną pomysłów. Lubi czytać książki oraz różne formy wypoczynku czynnego: pływanie, jazdę na rowerze oraz taniec.

mgr Ewa Dakowicz
Nauczyciel dyplomowany z 22-letnim stażem pracy pedagogicznej. Absolwentka Pedagogiki Wczesnoszkolnej na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła Podyplomowe Studium Terapii Pedagogicznej oraz studia podyplomowe „Zarządzanie Oświatą”. Ponadto od kilku lat organizuje turniej warcabowy „Najlepszy w warcaby" obejmujący przedszkola oraz szkoły miasta Białystok. Od początku drogi nauczycielskiej stawia sobie za cel poznanie potrzeb wychowanków i ukierunkowanie na nie swojej pracy pedagogicznej. Prywatnie jest osobą miłą, spontaniczną i pełną pomysłów. Lubi czytać książki oraz różne formy wypoczynku czynnego: pływanie, jazdę na rowerze oraz taniec.

mgr Ewa Drzemicka
W zawodzie od 1990r. Nauczyciel dyplomowany, pedagog specjalny, edukator, arteterapeuta. Należy do Oddziałowej Sekcji Wychowania Przedszkolnego ZNP w Białymstoku. Animatorka technik Celestyna Freineta, członek Polskiego Stowarzyszenia Celestyna Freineta- Grupa Regionalna Białystok. Absolwentka Pedagogiki Wczesnoszkolnej Uniwersytetu Warszawskiego (Filia w Białymstoku). Ukończyła Podyplomowe Studium „Metody Komputerowe Pedagogiki Szkolnej” (Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu), Studium Wychowania Muzycznego Carla Orffa (Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie), Podyplomowe Studium „Organizacja i Zarządzanie Oświatą” (WSAP w Białymstoku), Podyplomowe Studium Pedagogiki Niepełnosprawnych Intelektualnie (APS im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie), kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy edukatorskiej (CDN w Białymstoku) oraz kurs kwalifikacyjny z arteterapii i terapii zajęciowej (WOAK w Białymstoku).                    Prywatnie miłośniczka kotów.

mgr Agata Karol 
Nauczyciel dyplomowany. W integracji pracuje od 1998 roku. Jest absolwentką Wychowania Przedszkolnego na UW Filia w Białymstoku, Studiów Podyplomowych Terapii Pedagogicznej - UW Filia w Białymstoku, oraz Studiów Podyplomowych na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie o kierunku Pedagogika Niepełnosprawnych Intelektualnie. Umiejętnie realizuje programy indywidualne z dziećmi, dostrzega ich problemy, możliwości i potrzeby psychofizyczne. Ma bardzo dobry kontakt z dziećmi i rodzicami. Jest ciepła, serdeczna i koleżeńska w stosunku do współpracowników. Chętnie podejmuje wszelkie prace na rzecz przedszkola. Posiada zdolności plastyczne, taneczne, jest opiekunem koła teatralnego, prowadzi kronikę dokumentując życie przedszkola. Jest aktywnym współorganizatorem wszelkich uroczystości przedszkolnych. Jej motto życiowe brzmi: „Biedny jest nie ten, kto nie ma pieniędzy, lecz ten, kto nie posiada wyobraźni”.

mgr Violetta Kruszewska
Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem pracy pedagogicznej. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego Filia w Białymstoku na wydziale Pedagogiki i Psychologii / w zakresie wychowania przedszkolnego/. W 1996 roku ukończyła Podyplomowe Studia na UMCS-sie w Lublinie w zakresie Pedagogiki Marii Montessori. Od wielu lat pracuje z grupą dzieci 3-5 letnich wykorzystując koncepcję pedagogiczną Montessori. Jest opiekunem koła badawczego „Mali odkrywcy” funkcjonującego w przedszkolu. Sukces dziecka, nawet najmniejszy jest również jej sukcesem pedagogicznym. W swojej pracy kieruje się przesłaniem „Każda niepotrzebna pomoc jest przeszkodą w rozwoju.

mgr Aneta Misiewicz
Nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie w Białymstoku na kierunku pedagogika wczesnoszkolna. Ukończyła Kurs III Stopniowy Wykorzystanie Zasad Stosowanej Analizy Zachowania w Pracy z Osobami z Zaburzeniami Rozwoju, kurs kwalifikacyjny z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Edukacji Uczniów Autystycznych. Chcąc poszerzać swoje kwalifikacje ukończyła Podyplomowe Studia Logopedyczne. W przedszkolu prowadzi grupowe zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz zajęcia logopedyczne. Zajęcia te prowadzone są indywidualnie i obejmują ćwiczenia korekcyjne w zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń mowy. Prywatnie jest osobą spontaniczną i pełną pomysłów. Lubi podróże, dobre kino i sport.

mgr Ewa Rutkowska
Nauczyciel dyplomowany z 20- letnim stażem pracy pedagogicznej, absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku – kierunek Pedagogika Wczesnoszkolna, ukończone Studia Podyplomowe Terapii Pedagogicznej. Jest spontaniczna, dokładna i systematyczna w podejmowanych działaniach. Dostarcza dzieciom ciekawych bodźców i pomysłów do zabaw swobodnych oraz działalności plastyczno- konstrukcyjnej. Od 2001 roku realizuje program własny „Zanim zacznę czytać i pisać”. Lubi poznawać i wprowadzać innowacyjne formy i metody pracy. Wolny czas spędza aktywnie – biega i jeździ rowerem. Lubi czytać literaturę amerykańską. Jest wiernym kibicem polskich skoczków narciarskich i siatkarzy. Z ogromną satysfakcją poświęca czas na rozwijanie zainteresowań swoich synów / piłka nożna/.

mgr Jolanta Stanisławska
Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku na wydziale Pedagogiki i Psychologii w zakresie edukacji elementarnej. Filolog języka angielskiego. Nauczyciel grupy dwujęzycznej (program nauczania dwujęzycznego w anglojęzycznej grupie przedszkolnej). Lektor szkoły języków obcych Happy School. Autorka bajki terapeutycznej z cyklu „Przygody Innego”. Realizatorka programu koła językowego. Z pasją angażuje się w działania na rzecz rozpowszechniania edukacji językowej oraz dwujęzycznej jako elementów budowania nowej jakości kształcenia. Jak sama mówi, jest nauczycielem nie tylko z wykształcenia, ale przede wszystkim z zamiłowania. Nauczanie dzieci to jej największa życiowa pasja. Radość płynąca z obserwacji ich rozwoju oraz pierwszych edukacyjnych sukcesów jest dla niej bezcennym źródłem pomysłów na ciekawe zajęcia, pełne uśmiechu i zabawy. Prywatnie właścicielka szarego kocura rasy Devon Rex, miłośniczka zwierząt i technik plastycznych. Interesuje się też psychologią i metodyką nauczania języków obcych (szczególnie obszaru dotyczącego Young Learners).

mgr Dorota Świsłocka
Nauczyciel dyplomowany i pedagog specjalny z 22 letnim stażem pedagogicznym. Ukończyła Studium Nauczycielskie kierunek Wychowanie Przedszkolne, Studia magisterskie na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie Pedagogiki Wczesnoszkolnej, Studia podyplomowe z zakresu Oligofrenopedagogiki. Kwalifikacje zawodowe podnosi na szkoleniach i warsztatach. Jest współautorką programu własnego „Wyrażam siebie i świat”- program pracy z dzieckiem przejawiającym zainteresowania i zdolności plastyczne. Przez wiele lat prowadziła koło plastyczne: „Pędzelki”. W naszym przedszkolu organizuje akcje charytatywne.

mgr Barbara Walendziuk
Nauczyciel dyplomowany z 32-letnim stażem pracy pedagogicznej. Absolwentka Pedagogiki Wczesnoszkolnej na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła Podyplomowe Studium Terapii Pedagogicznej oraz  studia podyplomowe "Zarządzanie Oświatą". Od kilku lat organizuje turniej warcabowy „Najlepszy w warcaby” obejmujący przedszkola oraz szkoły miasta Białystok. Aktywnie poszerza wiedzę na różnych kursach, szkoleniach, wykorzystuje ją na bieżąco w pracy pedagogicznej. Jak nikt potrafi stworzyć dzieciom niepowtarzalną atmosferę, dzięki czemu łatwiej znoszą trudy rozłąki z rodzicami. Jest osobą energiczną i pogodną, Lubi różne formy aktywnego spędzania czasu wolnego: jazdę na rowerze, łyżwach, pływanie oraz taniec.

mgr Małgorzata Zalewska
Nauczyciel dyplomowany z 26-letnim stażem pracy pedagogicznej. Absolwentka Pedagogiki Wczesnoszkolnej na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła Podyplomowe Studium Terapii Pedagogicznej. Zdobytą wiedzę i umiejętności na kursach i szkoleniach aktywnie wykorzystuje w pracy z dziećmi. Jest autorką programu własnego "Przedszkolak będzie uczniem" oraz współautorką programu własnego "Wyrażam siebie i świat" - program pracy z dzieckiem przejawiającym zainteresowania i zdolności plastyczne. Przez wiele lat prowadziła koło plastyczne: "Pędzelki". Ponadto jest współautorką artykułów: "Goście w naszym przedszkolu", "Wielkanoc na Podlasiu", "Umocnić więź z własnym dzieckiem". Jej motto życiowe to: „Ucząc innych, sami się uczymy”- Seneka Młodszy.

mgr Marzanna Zalewska
Nauczyciel dyplomowany z 19-letnim stażem pracy pedagogicznej. Absolwentka Pedagogiki Wczesnoszkolnej na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła Podyplomowe Studium Terapii Pedagogicznej. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia „Akademia Podlasiaka”. Miłośniczka folkloru Podlasia. Celem nadrzędnym jej pracy jest dobro i uśmiech dziecka, jego potrzeby i rozwój. Zależy jej na rozbudzaniu u dzieci ciekawości poznawczej, pozytywnego nastawienia do uczenia się oraz rozwijania zdolności i zainteresowań. Jej motto życiowe to: „Kochaj, żeby żyć i żyj, żeby kochać” (Dionisios Solomos).